MATHANGSPK BLOG

Chia sẽ các thủ thuật về máy tính, tin học, các kiến thức điện tử cơ bản

Thứ Ba, 5 tháng 11, 2019

Cài ssh server cho ubuntu server 16.04

SSh là một chương trình gần giống như Remote desktop của Windows vậy.


Để cài đặt SSH của ubuntu server ta làm như sau:
Các thao tác được thực hiện trên máy cài đặt UBUNTU SERVER

Bước 1: Cài đặt OpenSSH server trên máy tính Ubuntu Linux
Đầu tiên chúng ta Update và Upgrade hệ thống lại

 sudo apt update
 sudo apt upgrade

Xong chúng ta sẽ cài đặt gói openssh-server

sudo apt install openssh-server

Bước 2: Xác nhận Service ssh đang chạy:

Gõ lệnh sau:

sudo systemctl status sshNếu service không chạy thì chúng ta sẽ gõ các lệnh sau:

 sudo systemctl enable ssh
 sudo systemctl start ssh

Lúc này thì nó sẽ chạy thôi

Bước 3: Chúng ta phải cấu hình tường lửa để có thể truy cập ssh từ xa, bằng lệnh sau:

 sudo ufw allow ssh
 sudo ufw enable
 sudo ufw status

Khi mở port tường lửa thì port ssh mặc định sẽ là 22

Bao giờ thì chúng ta hãy thưởng thức thành quả của chúng ta thôi nào...Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox