MATHANGSPK BLOG

Chia sẽ các thủ thuật về máy tính, tin học, các kiến thức điện tử cơ bản

Thứ Sáu, 7 tháng 6, 2019

Cách tạo cổng UART Serial Port ảo trên Arduino (Mega/uno/nano/ESP8266 NodeMCU)....


Phạm vi áp dụng cho tất cả các chủng loại Arduino.

Cho tất cả các loại arduino từ lớn cho tới nhỏ, dùng được hết. Thư viện đi kèm phần mềm Arduino IDE (phiên bản mới nhất).
Ở đây mình sử dụng phiên bản 1.8.9
Trong ví dụ này mình sẽ truyền dữ liệu từ board Arduino Mega 2560 --> NodeMCU ESP8266

Code cho Arduino Mega 2560 (sẽ làm nhiệm vụ transmit):

#include <SoftwareSerial.h> //Khai báo thư viện SoftwareSerial, không cần cài nha các bạn, cái này có sắn

SoftwareSerial mySerial(10,11); //RX,TX Cấu hình chân 10 là RX và 11 là TX
void setup() {
 // put your setup code here, to run once:
 mySerial.begin(115200);// khai báo baudrate 115200
}

void loop() {
 // put your main code here, to run repeatedly:
 mySerial.write("H"); //gửi cho H đi thôi
 delay(2000);
}

Code cho ESP 8266 (sẽ làm nhiệm vụ Recive):

void setup() {

 // Open serial communications and wait for port to open:

 Serial.begin(115200);

 while (!Serial) {

  ; // wait for serial port to connect. Needed for native USB port only

 }

}

void loop() { // run over and over

 if (Serial.available()) {

  Serial.print(Serial.read());

 }

}

Chương trình nạp cho 2 con rất là đơn giản phải không các bạn, từ đây các bạn có thể mở rộng được rất nhiều các cổng serial mà không lo phải đụng với cổng Serial mặc định của bo nữa rồi.

Ở bài viết tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cách truyền dữ liệu là chuỗi, số int, số float, giữa 2 board Arduino nhé. Đón theo dõi các bạn nhé.

Chúc các bạn thành công, nếu có gì thắc mắc xin hãy để lại comment hoặc gửi mail theo địa chỉ mathangspk@gmail.com cho mình nhé

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox