MATHANGSPK BLOG

Chia sẽ các thủ thuật về máy tính, tin học, các kiến thức điện tử cơ bản

Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2018

Lập trình web python: Bài 1: Tạo web python đơn giản

Như tiêu đề bài viết, mình sẽ hướng dẫn tạo 1 trang web đơn giản chạy bằng python
1. Mở chương trình Visual Studio Code lên
2. Chọn Tab Terminal
Gõ lệnh:
Thư mục gốc bây giờ của mình đang ở C:\Users\mangoc>
Mình sẽ tạo các project trong thư mục pythonweb như sau:
# mkdir pythonweb

PS C:\Users\mango> mkdir pythonweb
mkdir : An item with the specified name C:\Users\mango\pythonweb already exists.
At line:1 char:1
+ mkdir pythonweb
+ ~~~~~~~~~~~~~~~
    + CategoryInfo          : ResourceExists: (C:\Users\mango\pythonweb:String) [New-Item], IOException
    + FullyQualifiedErrorId : DirectoryExist,Microsoft.PowerShell.Commands.NewItemCommand


Ở đây mình đã tạo thư mục này rồi nên không tạo lại đc nữa, giờ thì mình cd vào thôi
Bây giờ Project mới đã được tạo, có tên là project001
Chúng ta sẽ cd vào project001
Bước tiếp theo chúng ta sẽ đóng Terminal lại và vào File --> Open Folder --> Chọn project001 (là project chúng ta vừa tạo)


Bước tiếp theo chúng ta sẽ tạo 1 app mới, khái niệm app này thì mình gọi theo cách gọi ra nó, nếu các bạn muốn tìm hiểu chuyên sâu hơn thì có nghiên cứu chi tiết hơn, đây mình chỉ hướng dẫn để các bạn bước đầu hình dung ra được tạo một web site từ python một cách cơ bản nhất

Dùng lệnh: #python manage.py startapp home
Home là tên app mới được tạo ra

Để cho project hiểu được app home được thêm vào thì chúng ta làm như sau:
Vào file setting.py (của folder project001) 


Lúc này chúng ta sẽ thêm home vào danh sách INSTALL_APPS, ta được như sau:

Sau đó chúng ta sẽ Save File setting.py và xuống Terminal gỏ lệnh sau:
# python manager.py migrate


 Lúc này bên cây thư mục bên trái xuất hiện 1 file mới là db.sqlite3, cái này mình sẽ nói sao nhé.
Vào phần tiếp theo của tụi mình
Chúng ta sẽ sổ thư mục home ra --> views.py (đây là file thể hiện nội dung của trang web)
Các bạn cố gắng gỏ code để nhanh tiến bộ nhé! hihi
Trong thư mục home --> tạo 1 file mới tên urls.py với nội dung như sau:

Và bước cuối cùng là chúng ta sẽ edit lại file urls.py trong thư mục project001


 Sau đó ta sẽ Save tất cả các file lại, chạy server ảo và kiểm tra kết quả:

Gỏ Terminal: #python manage.py runserver

Như vậy ta vào trình duyệt web:
Gỏ 127.0.0.1:8000

Sẽ được kết quả như sau:


Cửa sổ báo là cái empty path không match được với trang nào để hiển thị, nên chúng ta sẽ gỏ 127.0.0.1:8000/home

Trường hợp các bạn muốn chỉ cần gỏ 127.0.0.1:8000 mà tới ngay trang view thì phần path ở file urls.py của project001 trỏ tới include('home.urls'), chúng ta để trống.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox