MATHANGSPK BLOG

Chia sẽ các thủ thuật về máy tính, tin học, các kiến thức điện tử cơ bản

Chủ Nhật, 23 tháng 7, 2017

Loại bỏ Title bar trong app Android Studio

Khi select trong theme thì bây giờ ứng dụng trong phần layout có title bar (tên của ứng dụng)

Nhưng khi start chương trình lên thì lại không xuất hiện title bar là do nguyên nhân như sau:


Ở phần theme có cấu hình NoActionBar


Vậy lý do cốt lõi là ở đây, và các file được cấu hình ở file AndroidManifest.xml
Chúc các bạn thành công.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Adbox